Wat doet een algemeen fysiotherapeut?

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen pijn en functiestoornissen van de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen en hart kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee de patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn eigenlijk zeer uiteenlopend: pijn, stijfheid, kracht en conditievermindering, gespannenheid. Ook onzekerheid over wat er aan de hand is, kan een reden zijn bij de fysiotherapeut een afspraak te maken. Ook de oorzaken kunnen zeer uiteenlopen, bijvoorbeeld een acute sportblessure, overbelastingsklachten, aangeboren afwijkingen en verouderingsklachten. De fysiotherapeut onderzoekt het menselijk lichaam, stelt een fysiotherapeutische diagnose op, behandelt, evalueert en koppelt terug naar de verwijzende specialist of huisarts.

De fysiotherapeut behandelt de pijnlijke weefselstructuren, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

De Behandeling

Jaarlijks komen ongeveer 1,5 miljoen personen bij de fysiotherapeut terecht. Dit kan zowel in een praktijk zijn, maar ook in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardenhuis of verpleeghuis.
Per 1 januari 2006 kunt u voortaan direct naar de fysiotherapeut toe, u heeft dus geen verwijzing meer nodig van huisarts of specialist. Voordat de fysiotherapeut kan beginnen met behandelen, zal deze eerst een screening uitvoeren om te kijken of u inderdaad bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.
Het betreft hier een praktijk die eventueel ook huisbezoeken zal afleggen. Elke behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Het in kaart brengen van de klacht wordt ook wel de functie genoemd. Daarnaast wordt er gekeken welke activiteiten er niet meer of vrijwel niet meer mogelijk zijn en wat dit weer voor effect heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt, wat brengt de klacht voor emotie teweeg. Om een totaal beeld te krijgen wordt dus de functie, activiteiten en participatie in kaart gebracht en bekeken wordt hoe deze factoren elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten, het herstelproces, de ernst van de klachten en de motivatie om weer beter te worden.
Naast de gebruikelijke therapie wordt er ook tijdens de behandeling veel aandacht en zorg besteedt aan het voorkomen dat de patiënt nogmaals met hetzelfde probleem wordt geconfronteerd.

Kortom, de behandeling bestaat uit het goed in kaart brengen van de patiënt, behandelen en voorkomen van een recidief.