Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register. De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) waarborgt de kwaliteit van de fysiotherapie en regelt dat een fysiotherapeut bevoegd is om zelfstandig de burger in behandeling te nemen. Die bevoegdheid is ontleend aan strenge deskundigheidseisen. Fysiotherapeuten zijn verplicht om zich in het BIG-register te laten registreren.
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vak overleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.  Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen binnen het beleid van de gezondheidszorg en leveren ze een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim.