KNGF – Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.
pijl

NVDN – Nederlandse Vereniging voor Dry Needling
De NVDN stelt zich tot doel de belangen te behartigen voor haar leden en daarmee aanspeekpunt te zijn voor ontwikkeling van Dry Needling in Nederland.
Ook kunt u lezen over de vereniging of zoeken naar een fysiotherapeut en lid van de NVDN bij u in de buurt, die gebruik maakt van de Dry Needling methode.
pijl

NVMT – Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
De NVMT is de erkende beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Leden van de NVMT vallen automatisch onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.
pijl

NVFB – Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg
Leden van de NVFB zijn geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die dankzij een aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen.
pijl

NVFS – Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
De NVFS, opgericht in 1981 is de belangenorganisatie en het servicebureau voor fysiotherapeuten, werkzaam in de sportgezondheidszorg. De NVFS maakt als beroepsinhoudelijke organisatie deel uit van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
pijl

Fysiotherapie
Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt.
pijl

Fysiovergoeding
Op deze website vindt u informatie over vergoeding van Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck door verzekeraars in het jaar 2010.
pijl

Kies Beter
Wijst u de weg in de zorg ……
pijl