Heb ik voor fysiotherapie een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Om naar de fysiotherapeut te gaan, heeft u geen verwijsbrief nodig van de huisarts. De zogenoemde directe toegankelijkheid van de fysiotherapie is ingegaan op 1 januari 2006. U kunt dus direct naar een fysiotherapeut voor behandeling. De fysiotherapeut zal de huisarts wel blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. De eerste keer voert de fysiotherapeut een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wet BIG

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) waarborgt de kwaliteit van de fysiotherapie. Deze wet regelt dat de fysiotherapeut bevoegd is om zelfstandig de burger in behandeling te nemen. Die bevoegdheid is ontleend aan bepaalde deskundigheidseisen. Fysiotherapeuten zijn verplicht om zich in het BIG-register te laten registreren.
Zorgverzekeraar beslist
Zorgverzekeraars kunnen aanvullende eisen stellen aan directe toegang van de fysiotherapie. Ook heeft hij de vrijheid om directe toegankelijkheid tot fysiotherapie wel of niet te regelen in de maatschappijpolis. De Zorgverzekeringswet biedt deze ruimte aan de zorgverzekeraars.

Bron:
Rijksoverheid