Problemen op het gebied van de spieren

Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten is bedoeld voor mensen van wie de klachten het gevolg zijn van de functiestoornis van de bekkenbodemspieren zoals incontinentie, obstipatie en verzakking.

De bekkenbodem vormt als het ware een kommetje van spieren die het bekken van onder afsluit. De voorkant wordt begrensd door het schaambeen en de achterkant door het staartbeen(stuitje). Het is de basis waar alle bekkenorganen (blaas, darmen en baarmoeder) op rusten. Tevens is het een actieve ondersteuner van de werking van de bekkenorganen.
De bekkenbodem speelt een belangrijke rol bij plassen, poepen en vrijen. Problemen ontstaan wanneer de spieren te zwak of juist te gespannen zijn, verkeerd werken of op het verkeerde moment actief zijn. Door het meepersen tijdens het plassen of door het te lang uitstellen van het plassen, kan verhoogde spierspanning ontstaan op de bekkenbodem en de spieren in de onderbuik. De spieren kunnen te zwak zijn geworden door beschadiging na een bevalling, verkeerd tillen tijdens het werk, langdurig en veelvuldig persen bij moeizame harde ontlasting en te weinig sportief bewegen.

Problemen ten gevolge van pijn

Langdurige spanning of verkeerd gebruik van de bekkenbodem leidt tot overprikkeling van de bekkenbodem en dat veroorzaakt pijn.
Die pijn voelt u bij het plassen, poepen, het vrijen of bij bepaalde houdingen en bewegingen.

Bekkenbodem Vrouw

Bekkenbodem Man

Voor welke klachten is bekkenfysiotherapie geschikt?

Bij de vrouw kunt u daarbij denken aan:

 • ongewild urineverlies tijdens buikdrukverhogende momenten zoals hoesten, lachen, tillen, springen (stress-incontinentie)
 • veelvuldig optredende, plotseling, hevige niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
 • herhaaldelijke urineweginfecties (UWI’s)
 • ongewild verlies van ontlasting of windjes (faecale incontinentie)
 • het bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
 • verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen (prolaps)
 • pijn in de onderbuik, rondom de anus, de geslachtsdelen, bekken of lage rug

Mannen hebben ook een bekkenbodem!
Klachten in het bekken(bodem)gebied komen dus ook bij mannen voor.
Daarbij kunt u denken aan:

 • ongewild urineverlies na prostaatoperatie
 • vaak plassen, verminderde straal, moeilijk opgang komen van het plassen en nadruppelen
 • ongewild verlies van ontlasting
 • het bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 • erectiestoornissen en problemen met klaarkomen
 • pijn rond de anus, het scrotum(balzak), de penis, het stuitje, onderbuik en liespijn

Chronisch bekkenpijnsyndroom

Fysiotherapie bij chronische bekkenpijn is bedoeld voor mensen bij wie de pijnklachten in het bekkengebied blijven bestaan ondanks het natuurlijk herstel en de aanvullende oefentherapie. Een kenmerk van chronische pijn is de verandering die in de hersenen en het zenuwstelsel optreedt. Herhaaldelijke blaasontstekingen (uwi’s) kunnen bijvoorbeeld de hersenen en het zenuwstelsel ‘allergisch’ maken voor alles wat met de blaas gebeurt. Als de blaas weer tot rust is gekomen, (de ontsteking is weg) kunnen de hersenen normale signalen ( bijvoorbeeld een gevoel van spanning) nog steeds vertalen in pijn. Ook kan de blaas, nadat de aandoening genezen is, onterecht krachtig signalen blijven afgeven.
Pijn wordt daarom in de wetenschap gedefinieerd als een onplezierige, gevoels- en emotionele ervaring, die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging. Chronische bekkenpijn wordt door mannen en vrouwen ervaren in lichaamsdelen die verbonden zijn met het bekken zonder dat er sprake is van een medisch kwaadaardige aandoening . (European Association of Urology. Guidelines on Chronic Pelvic Pain, 2008).

In een langdurig overactieve bekkenbodem kunnen myogene trigger points (pijnpunten in de spieren) ontstaan. Deze pijnpunten kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van o.a. buikpijn, blaaspijn, scrotumpijn, prostaatpijn, vaginale pijn. Myofasciale trigger points kunnen zich ook bevinden in de buikspieren, bilspieren, bovenbeenspieren, heupspieren en lage rugspieren. Dit kan problemen veroorzaken tijdens plassen, poepen en vrijen zoals buikpijn, veelvuldig hevige aandrang, opgeblazen gevoel en niet goed kunnen plassen. De pijnlijke plek is niet altijd direct aan te wijzen of aan te raken. Dit fenomeen heet weerpijn (referred pain). De pijn wordt dan op een andere plek gevoeld dan waar de bron van het pijnsignaal zich eigenlijk bevindt. Pijn aan het scrotum is bijvoorbeeld wisselend aanwezig en kan uitstralen naar het bovenbeen, buik, perineum of lies.
Ook kunnen pijnpunten in de lage rug weerpijn geven in het scrotum. Een pijnpunt in de diepe bilspier kan weerpijn geven in de lies, heup of pijn veroorzaken bij het vrijen.

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u betekenen?

Tijdens een uitgebreid vraaggesprek en bekkenfysiotherapeutisch onderzoek wordt uw klacht in kaart gebracht.
Om goed onderzoek te doen naar de functie van de bekkenbodemspieren kan gebruik gemaakt worden van een inwendige onderzoek zoals palpatie (vaginaal, anaal).

De bekkenfysiotherapeut voelt de spanning en de kracht van de bekkenbodemspieren door het weefsel te betasten. Met EMG-meting (biofeedback) wordt de spierspanning van de bekkenbodem elektronisch gemeten.

Indien nodig zal aanvullend lichamelijk onderzoek worden gedaan. De fysiotherapeut beoordeelt de positie van de botten, de werking van de buik-, rug- ,bekken- en heupspieren, en de bewegelijkheid van de gewrichten. Verder wordt gekeken naar de houding, de ademhaling en het vermogen om te ontspannen.

De bekkenfysiotherapeut

 • stelt een diagnose, formuleert samen met u de behandeldoelen en bespreekt het traject om die doelen te bereiken
 • geeft uitleg over de functie van de bekkenbodem, het bekkengebied, toiletgedrag, vochtintake, voeding, stress en belasting
 • geeft houdings- en bewegingsadviezen om de activiteiten van het dagelijks leven goed te kunnen uitvoeren
 • geeft u huiswerkoefeningen, waarbij ook aandacht is voor ademhaling en ontspanning
 • leert u bewust de spieren rond het bekken te herkennen en goed te gebruiken, zodat de bekkenbodem en de omliggende spieren een samenwerkend geheel worden
 • kan gebruikmaken van oefenmiddelen of apparatuur om de activiteit van de bekkenbodemspieren zichtbaar te maken. U kunt uw vorderingen dan zelf waarnemen op een computerschermkan u helpen de controle te (her)krijgen tijdens de vulling van blaas en darmen
 • geeft tijdens de behandeling individuele coaching en begeleiding
 • besteedt veel aandacht aan voorlichting en preventie

Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft u geen verwijsbrief van huisarts of specialist nodig. In de wachtkamer van de praktijk vindt u de tarieven voor een behandeling. Ga wel eerst bij uw zorgverzekeraar na of u verzekerd bent voor bekkenfysiotherapie. Het is belangrijk om te weten hoeveel behandelingen u vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Behandeling voor kinderen tot 18 jaar en urine-incontinentie worden betaald uit de basisverzekering. Voor meer info over de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenbodemproblematiek en pré- en postpartum gezondheidszorg klik hier