Voor info wetenschappelijk onderzoek klik hier

Wat is dry needling
Dry needling richt zich op de klachten van het bewegingsapparaat veroorzaakt door pijnpunten in het lichaam (trigger points). Dry needling is het raken van een trigger point door het inbrengen van een dunne flexibele naald.
Drs. Sloothaak is gespecialiseerd in de behandeling van trigger points volgens de methode Personalized Graded Exposure. Mensen die al bij een zachte aanraking scherpe pijn ervaren kunnen veel baat hebben bij een behandeling met Dry needling volgens deze door ons ontwikkelde methode.

Trigger point
Trigger point is een precies aan te duiden punt in de spier, pees en/of bindweefsellagen van het lichaam. De zenuwuiteinden in dat weefsel zijn overmatig prikkelbaar. Het aanraken van zo’n punt tijdens zacht tasten, veroorzaakt een plotselinge, eventueel uitstralende, scherpe pijn. Het is ook mogelijk dat u, in een ander en groter gebied dan de oorspronkelijke pijnlijke plaats, uitstralende reacties krijgt zoals tintelingen en een brandend gevoel . Een fenomeen dat vaak optreedt tijdens het raken van een trigger point is een totale lichamelijke schrikreactie en het kortstondige samentrekken van lokale spiervezels of spierbundels in de omgeving (‘twitch response’).

Scherpe pijn
De scherpe pijn van een trigger point is een plotseling en krachtig signaal dat al ontstaat bij zachte aanraking van het gevoelige weefsel. Het lijkt op het steken en snijden met een mes, het krassen van een nagel of het prikken met een naald. Scherpe pijn is duidelijk te onderscheiden van de doffe zeurende botte pijn bij een ontsteking, een gekneusde spier of een blauwe plek.

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur
Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd in blijven zitten om ‘energiebanen’ te activeren. Bij dry needling wordt met één naald gericht de pijnpunten behandeld. Dry needling werkt direct in op de pijnsignalering. De methode is gebaseerd een moderne, medisch-psychologisch georiënteerde, achtergrondfilosofie.

Het behandelconcept
Binnen het verklaringsmodel en de behandeling van trigger points heeft Drs. Sloothaak een eigen benadering ontwikkeld. Hierbij speelt de sensitisatie (prikkelbaar worden)  van gevoelssensoren en de koppeling met “pijncentra” in de hersenen een belangrijke rol.

Een trigger point kan ontstaan door:
• een verkeerde beweging of een ongeluk (acuut)
• langdurig verkeerde houding of overbelasting (chronisch)
• langdurige overbelasting van bijv. arm nek en/of schouder ( RSI ,CANS )
• overbelasting bij sporters
• beschadiging van weefsel zoals bij een meniscusletsel of een hernia
• langdurige afwezigheid van beweging, bijv. door gipsverband
• psychologische factoren zoals stress, depressie, onrust en vermoeidheid
• als resterende klacht na een chirurgische of orthopedische hersteloperatie
• chronische infecties en allergieën
• chronische aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat

Een trigger point veroorzaakt:
• lokale scherpe pijn met of zonder uitstraling
• bewegingsbeperkingen en /of stijfheid
• verminderde kracht bij bewegen
• algemene pijnklachten en pijnontwijkend gedrag
• reacties zoals transpireren, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, rillerig zijn of koude handen.

Een aantal van deze klachten zult u wellicht herkennen!

Het tarief
Dry needling volgens de methode Personalized Graded Exposure maakt deel uit van de behandeling fysiotherapie of manuele therapie. Indien uw verzekering deze behandeling dekt dan wordt het toepassen van dry needling vergoed.

Het onderzoek
Na een gesprek en lichamelijk onderzoek wordt een analyse gemaakt van uw klachten. Vervolgens wordt u, indien daar aanleiding voor is, onderzocht op de aanwezigheid van trigger points die uw problemen zouden kunnen veroorzaken.

De behandeling
De behandeling is gericht op het tot rust brengen van de scherp pijnlijke trigger points en volgt het principe van Personalized Graded Exposure. Door de pijnlijke plek in het weefsel te raken, wordt het natuurlijk herstelsysteem geactiveerd. Zijn de klachten chronisch, dan kan de pijn zich over een groter gebied langs de wervelkolom, de romp, het gezicht of de ledematen hebben uitgebreid. De behandeling zal in dat geval meer tijd vergen.

Hoe voelt de behandeling aan?
Het voorzichtig inbrengen van het dunne flexibele naaldje voelt u nauwelijks. Pas als de pijnhaard geraakt wordt, treedt een schrikreactie op (“twitch response”). Uw spieren rondom de pijnhaard kunnen kort aanspannen. Dat geeft een lichte schok en tijdelijk een krampgevoel. De reactie gaat gepaard met lokale pijn en eventueel een uitstralend  gevoel. Daarna ontspannen uw spieren zich meestal direct. Als de pijn is afgezwakt  of verdwenen wordt de naald weer verwijderd.  Tijdens het rustig inbrengen en verwijderen van de naald vindt voortdurend overleg plaats over het verloop van de pijnreactie. U blijft zelf baas over de voortgang van de behandeling. Het kan voorkomen dat u gaat transpireren en dat u zich een kort moment onwel of vermoeid gaat voelen. Dat herstelt zich snel. Soms kan het weefsel, als reactie op de behandeling een paar uur extra pijnlijk aanvoelen.

Wat gebeurt er daarna?
De dry needling behandeling is een onderdeel van het totale pakket aan maatregelen om de pijnlijke schrikreacties van het weefsel op aanraking en beweging te laten verdwijnen. Door aanvullende instructie van leefregels, oefeningen voor thuis en begeleiding bij sportieve activiteiten krijgt u de middelen aangeboden om het herstel dat in gang is gezet zelf te ondersteunen.