Wat is Kinderfysiotherapie:
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Voor informatie over klachten op het gebied van zindelijkheidstraining klik hier. Tijdens de ontwikkeling oefenen kinderen spelenderwijs hun fijn en grove motorische vaardigheden. Normaal gesproken gaat dit zonder problemen, maar bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling abnormaal of duurt langer dan normaal. De kinderfysiotherapeut kan door middel van gestandaardiseerde testen een afwijking of achterstand in de motorische ontwikkeling in kaart brengen. Dit kan een gevolg zijn van afwijkingen aan zintuigen, organen, zenuwen of door een tekort aan motorische ervaring. De lichamelijke problemen die kinderen ondervinden kunnen ook leiden tot sociale problemen. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en leren op een aangepaste manier zo optimaal mogelijk te bewegen.

Hoe ziet de behandeling eruit:
Aan de hand van de hulpvraag van de ouders of het kind wordt er een passend behandelplan opgesteld in de vorm bewegingsactiviteiten. Hierdoor worden bewegingsvaardigheden verbeterd en de motorische ontwikkeling gestimuleerd. Dit sluit aan bij de belevingswereld en de verwachtingen van het kind.
De ouders spelen een behangrijke rol bij de therapie van hun kind. Om vaardigheden te verbeteren moeten kinderen veel oefenen, dus ook in de thuissituatie en op school. De kinderfysiotherapeut adviseert u hierover. De behandeling vindt plaats in de praktijk of aan huis.

Voor wie is kinderfysiotherapie:

 • 0-2 jaar: vroeggeboorte, afwijkende spierspanning, voorkeurshouding (schedelasymmetrie), overstrekken, extreem huilen, moeite met houdingsveranderingen of eenzijdig bewegen, trage ontwikkeling van de motorische mijlpalen, billenschuiven en tenenlopen.
 • 2-18 jaar: veel vallen, houterige manier van bewegen, achterstand in motorische ontwikkeling, handvaardigheid/schrijfproblematiek, angst of pijn tijdens bewegen.
 • Aangeboren aandoeningen (ADHD, DCD, Autisme spectrum stoornissen, spierdystrofie, neurologische aandoeningen)
 • Syndroom van down
 • Ademhalingsproblematiek/longfunctie (astma/systic fybrosis)
 • Orthopedische- of houdingsafwijkingen
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Pijnklachten (buikpijn, hoofdpijn)
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Overgewicht in relatie tot bewegen

Babymassage (Shantala)
Shantala babymassage is een totale lichaamsmassage die wordt uitgevoerd met rustige ritmische handgrepen. Deze vorm van massage heeft een ontspannende werking, zowel voor jezelf als voor je baby.

Voordelen van shantala baby massage

 • Versterken band kind-ouder/verzorger
 • Huilende baby’s worden rustiger
 • Slechte slapers slapen beter door
 • Baby’s die zich veel spannen en strekken ontspannen zich vaker
 • Krampjes en obstipatieklachten nemen af

De massage wordt gebruikt als aanvulling op de kinderfysiotherapeutische behandeling en valt daarom onder de vergoeding fysiotherapie. Vind u het leuk om heerlijk te ontspannen samen met uw baby dan kunt u ook een individuele cursus shantala babymassage volgen waarin alle massagehandelingen geleerd worden. Het doel van de cursus is dat u kennis krijgt van de massage en de ontwikkeling van uw baby.

Verzekering
Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.
De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen op verwijzing van de arts zijn altijd verzekerd.
Na deze behandelingen kan er aanspraak worden gemaakt op uw aanvullende verzekering.
Bij kinderfysiotherapie betaalt u niet de gebruikelijke eigen risico kosten.