Incontinentie komt veel voor bij ouderen. Bij thuiswonende ouderen heeft bijna een kwart last van urineverlies en bij ouderen die thuiszorg ontvangen meer dan de helft. Bij ouderen in een zorginstelling nemen deze problemen toe van 50 % tot zelfs 90%.

Wij willen u informatie en inzichten geven over het omgaan met incontinentie-problemen bij het ouder worden.

Voor meer informatie klik hier.