Vanaf 1 januari 2008 gelden vrije marktprijzen voor fysiotherapie.

De fysiotherapie blijft wel onder toezicht van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daardoor is het mogelijk om maximumprijzen vast te stellen als dat nodig is.

Vergoeding
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Voor de kosten kunt u zich aanvullend verzekeren.

Raadpleeg bij twijfel over de vergoeding altijd uw zorgverzekeraar.

Tarieven fysiotherapie 

De hier vermelde prijzen gelden voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn bij een maatschappij, of geen recht meer hebben op vergoedingen.

Voor alle andere verzekerde patiënten is het tarief afhankelijk van de contractueel afgesproken prijzen, in het contract met de zorgverzekeraar.

Particulier tarieven:
Zitting fysiotherapie/medische fitness € 35,00
Zitting manuele therapie € 45,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 49,00
Zitting kinderfysiotherapie € 49,00
Langedurige zitting (complexe zorgvraag) € 49,00
Telefonische overleg € 12,00
Intake en onderzoek na screening € 49.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Eenmalige fysiotherapeutische onderzoek € 60,00
Toeslag voor uitbehandeling € 14,00
Niet nagekomen afspraak € 24,00
E-healt fysio (consult via telefoon of beeldbellen) € 35,00
Kosten aanvullende diensten en te kopen producten          (niet vergoed door zorgverzekeraar)
Naaldjes dry Needling (eenmalig kosten per klacht) € 05,00
Plakkers elektrode (eenmalig kosten per klacht) € 05,00
USB- Stick huiswerk oefeningen (aanschaf) € 05,00
Hot-Cold Pack 10x15cm (aanschaf) € 04,00
Hot-Cold Pack 20x15cm (aanschaf) € 07,00
Tubigrip (aanschaf) € 03,50
Tapen (extra per behandeling) € 05,00