Meestal verwijst een huisarts, een specialist of een tandarts de patiënt door naar de fysiotherapeut voor een behandeling. Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld.
Er kan dan een onderzoeksconsult bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of fysiotherapie zin heeft. Na het consult krijgt de arts een uitgebreid fysiotherapeutisch verslag van de klachten van de patiënt.
Wanneer therapie zinvol is, volgt verdere behandeling.
Het fysiotherapeutisch onderzoeksconsult wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraars.
U kunt op eigen initiatief een onderzoeksconsult aanvragen.