Aangepaste werkwijze tijdens de coronacrisis. (let op: we zijn gewoon geopend)

Hoe gaan we nu te werk als u belt met klachten?

  • U krijgt een van onze medewerkers aan de lijn die u te woord staat.
  • De eerste afspraak is op afstand. Deze zal voor u worden ingepland en hierbij zullen we gebruik maken van beeldbellen* of telefonisch*. Voorafgaand aan deze geplande afspraak kunt u samen met onze medewerker de eventueel noodzakelijke beeldverbinding tot stand brengen.
  • Tijdens deze afspraak krijg u een intakegesprek met een van onze fysiotherapeuten.
  • Als u wel behoord tot kwetsbare groep volgens RIVM of u heeft ziekteverschijnselen (zoals reeds bekend) zal er indien nodig en mogelijk op afstand behandeld worden.
  • Als u niet behoord tot kwetsbare groep volgens RIVM of u heeft geen ziekteverschijnselen (zoals reeds bekend) maken we een afweging of we gaan behandelen op afstand of dat een vervolgafspraak bij ons in de praktijk noodzakelijk is. Hierin wegen we de risico’s van een mogelijke besmetting van de patiënt en therapeut af tegenover de belang van het behandelen van uw klacht.

*Kosten voor de afspraak

-> Met aanvullende verzekering rekenen we de tarieven zoals ze zijn opgesteld door u zorgverzekeraar (e-healt fysio).

-> Zonder aanvullende verzekering gebruiken we het particulier tarief e-healt fysio.

 

Update corona 24-03-2020

Algemene richtlijnen en adviezen
 
Om onze zorgtaak zo goed mogelijk en voor de patiënt en onze fysiotherapeuten zo veilig mogelijk uit te voeren heeft de praktijk Fysiospecialist Sloothaak (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en de richtlijnen van het KNGF) (Koninklijk Nederlands Fysiotherapeutisch Genootschap) de volgende afwegingen gemaakt.
 
Hierin hebben de patiëntindeling en de behandeladviezen een leidende rol.
 
Hoe gaan we hier als praktijk mee om?
We maken onderscheid in deze onderstaande groepen:
1 patiënten behorende tot kwetsbare groep volgens RIVM
2 patiënten met (de reeds bekende) ziekteverschijnselen
3 patiënten die niet behoren tot bovenstaande groepen
 
Groep 1 en 2 bieden we behandeling op afstand aan, dit kan telefonisch of via video bellen.
 
Groep 3 wordt bij noodzaak face-to-face behandeld met de voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne. Wanneer ondersteuning op afstand mogelijk is, heeft dit de voorkeur.
De basis is dat we behandelingen kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn en waar we onze patiënten en onze fysiotherapeuten niet (of zo minimaal mogelijk) blootstellen aan infectierisico.
 
In navolging van de adviezen gaan we al onze patiënten benaderen en willen we onze patiënten uit groep 1 en 2 zo veel mogelijk op afstand benaderen tenzij hands-on-behandeling noodzakelijk is.
 
Voor groep 3 willen we interventie op afstand aanbieden of behandeling in de praktijk indien dit veilig plaats kan vinden (op afstand van elkaar en met de alle hygiënemaatregelen).
We doen zo ons uiterste best om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de zorg te verlenen die nodig is en dit op een manier te doen met een zo minimaal mogelijk risico.
 
Vriendelijke Groeten,
Team Fysiospecialist Sloothaak

 

Update corona 16-03-2020

Coronavirus en onze omgang hiermee

Het coronavirus: wat betekent dit voor u als u onze praktijk wilt bezoeken?

Wij dragen heel graag een steentje bij aan uw gezondheid en in dit geval doen wij er alles aan om te zorgen voor een zoveel mogelijk ‘virus-vrije’ omgeving.

Wat betekent dit voor u?
• Vertoont u (lichte) ziekteverschijnselen, bel dan de afspraak af. Heeft u koorts, bent u verkouden of veel aan het hoesten? Dan bent u niet welkom in de praktijk. Wij plannen graag een afspraak op een ander moment met u.
• Ditzelfde geldt ook voor u wanneer u in aanraking bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of als u in een besmet gebied bent geweest.
• In de praktijk hebben we meerdere mogelijkheden om uw handen te wassen/desinfecteren. Maak hier gebruik van.
• Neem zelf een schone handdoek mee naar uw afspraak
• In de praktijk schudden we geen handen meer, wij willen u vragen dit dan ook niet te doen bij bekenden die u in de praktijk tegenkomt.

Welke maatregelen hebben wij zelf getroffen?

• Wij verwelkomen u met een glimlach in plaats van met een hand
• Wij wassen onze handen voor én na aanraking, ook desinfecteren wij onze handen met alcohol of desinfectiegel.

• De praktijk wordt consequent schoongemaakt, de schoonmaakactiviteiten worden nu i.v.m. het Coronavirus nog specifieker uitgevoerd.
• Wij zorgen na een behandeling voor een goede ontsmetting van de ruimte. Ook worden deurklinken, behandelbanken en trainingsapparatuur extra gereinigd.
• Heeft een van onze medewerkers zelf griepverschijnselen met hoesten/ benauwdheid, dan voert hij/zij geen behandelingen uit en blijft deze thuis.

Wij volgen het nieuws met betrekking tot de actuele ontwikkelingen op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Voor eventueel aanvullende maatregelen wordt het advies en/of de opdracht van het RIVM gevolgd.

Voor al uw vragen staan wij u graag te woord.

Vriendelijke Groeten,
Team Fysiospecialist Sloothaak